LCĐT – Hôm nay (2/11) là thời điểm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được đưa vào vận hành chính thức sau thời gian vận hành thử nghiệm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai khai trương ngày 14/10. Trung tâm nằm trên đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường (thành phố Lào Cai), ở giữa trụ sở Khối 6 và Khối 7. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày khai trương, Trung tâm đã có thời gian vận hành thử nghiệm các hệ thống kỹ thuật, phần mềm quản lý, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Những công dân đầu tiên đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức đi vào vận hành là nơi để 23 cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, với trên 1.500 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Công thương, tài chính, giao thông vận tải và xây dựng…. Trong ngày đầu tiên vận hành chính thức đã có 200 lượt công dân, tổ chức đến thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính.

Hệ thống công nghệ thông tin, quản lý, giám sát và khu vực tiếp công dân được đầu tư khang trang, đồng bộ

Để giám sát cán bộ, công chức các sở, ban, ngành làm việc theo qui định, Trung tâm đã trang bị đầy đủ hệ thống camera giám sát, có số máy điện thoại đường dây nóng và trực tiếp lãnh đạo Trung tâm sẽ trực trong các ngày làm việc để giải quyết, hỗ trợ kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Việc thực hiện thủ tục hành chính cho người dân được thưc hiện nghiêm túc, trật tự đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, với sự đầu tư cơ sở vật chất khang trang hiện đại cũng tạo điều kiện thoải mái cho nhân dân khi ngồi chờ đến lượt thực hiện thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Với việc Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền với tổ chức, công dân, tạo điều kiện để chính quyền gần dân hơn; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước.Để giám sát cán bộ, công chức các sở, ban, ngành làm việc theo qui định, Trung tâm đã trang bị đầy đủ hệ thống camera giám sát, có số máy điện thoại đường dây nóng và trực tiếp lãnh đạo Trung tâm sẽ trực trong các ngày làm việc để giải quyết, hỗ trợ kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Việc thực hiện thủ tục hành chính cho người dân được thưc hiện nghiêm túc, trật tự đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, với sự đầu tư cơ sở vật chất khang trang hiện đại cũng tạo điều kiện thoải mái cho nhân dân khi ngồi chờ đến lượt thực hiện thủ tục hành chính.

Hữu Huỳnh