LCĐT – Chiều 8/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Trọng Hài, Giàng Thị Dung chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường khẳng định: Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 đã được Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XV nghị quyết thông qua. Năm 2021, UBND tỉnh dự kiến chọn chủ đề công tác: “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021 trước ngày 30/11/2021 (trước 1 tháng).

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu khai mạc hội nghị.

Để hoàn thành mục tiêu này, Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của UBND tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp.

Xuất phát từ những khó khăn của năm 2020, một trong những giải pháp quan trọng được Chỉ thị đề ra đó là xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh năm 2021, đảm bảo duy trì tăng trưởng trên 10%; xây dựng kịch bản chi tiết và dự kiến các năng lực tăng thêm của ngành, lĩnh vực nhằm hoàn thành chỉ tiêu kinh tế – xã hội được giao và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; cơ cấu các tổ chức tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực.

Tập trung huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố với các ban xây dựng Đảng, HĐND và các cơ quan, tổ chức khác.

Trên cơ sở Chỉ thị của UBND tỉnh, các đại biểu đã phát biểu làm rõ thêm những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 tại các ngành, địa phương.

Giải phóng nguồn lực con người

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những khó khăn từ đầu năm 2020 đến nay đã tác động rất lớn đến việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch cả năm. Mặc dù vậy, với sự đoàn kết, quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.

“Năm 2021 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, nên cần đánh giá đúng khó khăn cũng như cơ hội. Đây là năm đầu của nhiệm kỳ mới, nên phải quyết tâm cao hơn rất nhiều. Do vậy, chúng ta cần phải thay đổi và phải trả lời cho câu hỏi: Nếu không thay đổi, liệu có đạt được mục tiêu đề ra?” Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Xuân Phong nhấn mạnh.

Muốn thay đổi, phải giải quyết được một trong những hạn chế đó là chưa giải phóng nguồn lực con người, phải tạo được cảm hứng làm việc của cán bộ, công chức, người lao động, để hiệu quả đạt được cao hơn. Chúng ta cần mạnh dạn phân cấp, phân quyền cho các địa phương, cần có sự đột phá về tư duy, với nhận thức chung vì tập thể. Tạo sự đoàn kết, đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành với ngành, ngành với địa phương, địa phương với địa phương. Phát huy bản sắc văn hóa và giá trị con người Lào Cai trong quá trình phát triển, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Phát triển hài hòa, bền vững toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội – môi trường; kinh tế với quốc phòng, an ninh; đô thị và nông thôn, vùng thấp và vùng cao. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới số hóa trong quản lý.

Đề nghị các ngành, địa phương cần xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 ngay từ tháng đầu với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao, sát thực tế. Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, lập thành tích kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991 – 1/10/2021).

Thanh Nam