Laocaitv.vn – Năm 2020 khép lại, ngành Tài chính với những giải pháp linh hoạt, sáng tạo đã thành công trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng nguồn thu ngân sách Nhà nước.

9.089 tỷ đồng là số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, khẳng định thành công của Lào Cai trong thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách. Kết quả này càng có ý nghĩa lớn hơn trong bối cảnh rất khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Ông Ngô Đức Ảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: “Sau khi xuất hiện dịch Covid-19, tỉnh đã chỉ đạo các ngành cắt giảm chỉ tiêu, tập trung thanh quyết toán các công trình đã quyết toán, công trình hoàn thành; giãn, hoãn công trình khởi công mới để tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy, những ngày tháng cuối năm 2020, nguồn tiền từ sử dụng đất giải ngân được trên 500 tỷ đồng, trong đó số thu thuế và phí đạt khoảng 170 tỷ đồng, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2020”.

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, Lào Cai vẫn có số thu ngân sách Nhà nước vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2020 chính là nguồn thu từ đất đạt trên 2.000 tỷ đồng. Để có được số thu như vậy, ngoài việc làm tốt công tác dự báo tình hình, ngành Tài chính đã có những tham mưu phù hợp trong việc sử dụng quỹ đất công. Vai trò của ngành đối với việc cân đối ngân sách trong điều kiện nguồn thu gặp nhiều khó khăn cũng được thể hiện rất rõ ràng.

“Ngành Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh cắt giảm những khoản chi tiêu chưa thật sự cần thiết, trích 70% quỹ dự trữ tài chính, bù thu từ tiền sử dụng đất. Năm 2020, thu tiền đất vượt rất cao so với những năm trước, tổng số thu từ đất đạt trên 2.000 tỷ. Thế nên, ngành Tài chính sử dụng nguồn thu từ đất để bù cho nguồn thu từ thuế và phí”, ông Ngô Đức Ảnh cho biết thêm.

Năm 2020, nguồn thu từ đất đạt trên 2.000 tỷ đồng.

Những khó khăn của năm 2020 giống như một liều thuốc thử cho tinh thần đoàn kết và năng lực vượt khó của Lào Cai. Thành công trong khó khăn cũng mang tới thêm nhiều niềm tin và kỳ vọng về một năm mới với những thành tựu mới ở nơi vùng đất địa đầu biên cương Tổ quốc.

Trường Giang – Vinh Quang