Laocaitv.vn – Cải cách hành chính được Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai xác định là một trong những chương trình đột phá từ nay đến năm 2025. Để tạo ra những bước chuyển thực sự, thành phố đã và đang thực hiện các nhóm giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân ở từng khâu, lĩnh vực cụ thể.

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, hằng ngày cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc Văn phòng HĐND – UBND thành phố Lào Cai sẽ phối hợp với cán bộ các xã, phường để kiểm soát việc niêm yết, công khai TTHC tại bộ phận một cửa các cấp; chủ động tham mưu, đề xuất đơn giản hóa TTHC; thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân tại module hỏi – đáp trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng dịch vụ công Quốc gia cũng như đề xuất các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của UBND thành phố.

Việc kiểm soát TTHC theo đúng chức năng quy định đã giúp UBND thành phố đăng tải công khai, đầy đủ 100% các quyết định công bố và quy trình giải quyết TTHC đủ 11 thành phần trên Cổng thông tin điện tử thành phố, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố, xã, phường, cũng như gỡ bỏ các TTHC hết hiệu lực. Đặc biệt, thành phố Lào Cai đã thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ công mức 3, mức 4 đối với 170 TTHC cấp huyện, 38 TTHC cấp xã, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Qua đó, tạo thuận lợi cho Nhân dân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến và nhận trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bộ phận giao dịch một cửa UBND thành phố Lào Cai. (Ảnh: Đỗ Dũng)

Nhờ làm tốt công tác đôn đốc và phối hợp trong kiểm soát, giải quyết TTHC giữa các cơ quan của thành phố nên tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn đạt 87%, tỷ lệ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt trên 20%, giúp giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân trong giao dịch TTHC. Đặc biệt, mỗi năm cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC theo Đề án 1648 của tỉnh nên đã tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước gần 1 tỷ đồng.

Qua khảo sát, người dân thành phố cơ bản hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính trong việc giải quyết TTHC. Người dân mong muốn, thời gian tới thành phố sẽ đưa ra các biện pháp nhằm rút ngắn quy trình, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh…

Công tác giải quyết TTHC của thành phố được thực hiện nhanh gọn, mang lại sự hài lòng cho người dân. (Ảnh: Đỗ Dũng)

Bà Nguyễn Thị Thủy, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố cho biết, thành phố đã và đang thực hiện các nhóm giải pháp như tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chương trình cải cách hành chính của Nhà nước giai đoạn 2010 – 2020; thành lập tổ công tác tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa; thường xuyên thực hiện đôn đốc, siết chặt việc giải quyết TTHC, giảm tỷ lệ hồ sơ chậm muộn xuống dưới 5%.

Thực tế cho thấy, nâng cao chất lượng kiểm soát TTHC trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân được thành phố thực hiện thường xuyên, liên tục sẽ tạo bước đột phá, không chỉ giúp hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra mà còn tạo động lực và môi trường sống, môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn ở thành phố Lào Cai.

Đỗ Dũng