Laocaitv.vn – Nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thời gian qua, thành phố Lào Cai đã thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn thành phố. Trong đó, chú trọng công khai các TTHC công, các dự án, quy hoạch; đổi mới quy trình, thủ tục giao dịch trong giải quyết công việc với công dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, thành phố Lào Cai đã có nhiều đột phá về cải cách hành chính (CCHC) với nhiều cách làm mới, sáng tạo, nâng cao năng lực hoạt động bộ máy của thành phố Lào Cai. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, phường được niêm yết công khai tại nhà văn hóa khu dân cư nhằm giúp người dân dễ dàng tra cứu, chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ trước khi giao dịch tại xã, phường tránh phải đi lại nhiều lần. Theo một người dân sinh sống ở phường Lào Cai cho biết, hiện nay đi làm các loại giấy tờ thuận lợi hơn rất nhiều, không mất thời gian như trước. Trước đây, làm công chứng cũng phải hẹn đến chiều hoặc hôm sau, nhưng nay chỉ một lúc là được lấy.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Chủ tịch UBND phường Lào Cai cho biết thêm: “Phường thường xuyên nắm bắt những ý kiến góp ý từ người dân để hoàn thiện hơn công tác giải quyết các TTHC. Đối với cán bộ tiếp nhận và xử lý các TTHC cũng phải có thái độ và chuẩn mực đúng quy định khi làm việc với Nhân dân…”.

Danh mục các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại UBND phường Lào Cai.

Thành phố Lào Cai đã chủ động rà soát, cập nhật thống kê các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ một số thủ tục không cần thiết. Theo đó, thành phố đã thực hiện việc cắt giảm 30% thời gian giải quyết đối với 36 thủ tục hành chính cấp thành phố, 26 thủ tục hành chính cấp phường, xã. Năm 2020, thành phố đăng ký cắt giảm 18 thủ tục hành chính cấp thành phố và 9 thủ tục hành cấp xã, phường. Tăng số lượng, chất lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 để tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Bá Nghĩa, cán bộ Bộ phận một cửa thành phố Lào Cai cho biết: “Thành phố Lào Cai đang đẩy mạnh giải quyết các TTHC mức độ 3, 4, đặc biệt là khi Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ra đời quy định về việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, chúng tôi đã tiếp tục công khai minh bạch các loại văn bản trên mạng để Nhân dân dễ dàng nắm bắt”.

Việc công khai, minh bạch TTHC giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong giải quyết các TTHC tại Bộ phận một cửa.

Với quan điểm CCHC là một trong 3 đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, thành phố Lào Cai đã hoàn thiện xây dựng quy trình giải quyết TTHC, thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa cấp xã, phường và trên cổng thông tin điện tử. Tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC, các đơn vị đã công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín, số điện thoại chuyên dùng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; đổi mới quy trình, thủ tục giao dịch nhằm tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Ông Trần Văn Thiện, Trưởng phòng Nội vụ thành phố Lào Cai cho biết: “Thành phố Lào Cai xác định luôn phải đổi mới về phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức; tạo lập môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, văn minh, hiện đại, công khai, minh bạch; cải thiện chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân”.

Việc niêm yết công khai, minh bạch các quy định, thủ tục hành chính là bước đi tiếp theo của tiến trình cải cách thủ tục hành chính, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Những kết quả mà thành phố đạt được là bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, hướng tới sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính.

Đức Tính