LCĐT – Các doanh nghiệp đã và đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Về vấn đề này, phóng viên đã phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phóng viên: Ông cho biết thực trạng, quy mô doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay?

Ông Nguyễn Trọng Hòa: Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn có những tín hiệu phát triển khả quan. Số doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 423 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt 5.227,4 tỷ đồng. Đến nay, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đạt 5.805 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 81.461,8 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước gần 3.300 doanh nghiệp.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Luyện đồng 2 (xã Bản Qua, huyện Bát Xát).                                                Ảnh: Tư liệu

Quy mô của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục được mở rộng. Tính đến nay, tổng nguồn vốn đạt 48.545,7 tỷ đồng (tăng 3,2 lần so với năm 2011), tài sản dài hạn đạt 64.609,5 tỷ đồng (tăng 4,6 lần so với năm 2011), tổng doanh thu thuần đạt 93.227 tỷ đồng (tăng 3,6 lần so với năm 2011), lợi nhuận trước thuế đạt 3.010,4 tỷ đồng (tăng 2,8 lần so với năm 2011), số nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt 5.212 tỷ đồng (tăng 3,5 lần so với năm 2011)…

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt mục tiêu phấn đấu hằng năm thành lập mới 455 đến 500 doanh nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp Lào Cai lớn mạnh, mở rộng và phát triển khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Phóng viên: Vậy, việc thành lập mới doanh nghiệp cũng như khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh đã được thực hiện ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Trọng Hòa: Thống nhất quan điểm “Doanh nghiệp phát tài – Lào Cai phát triển” của tỉnh, những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn khuyến khích doanh nghiệp thành lập mới và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hằng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 2 lần/năm giữa Thường trực UBND tỉnh, các sở, ngành với cộng đồng doanh nghiệp để động viên, khích lệ doanh nhân – doanh nghiệp thi đua lao động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm và đạo đức, văn hóa kinh doanh.

Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ công. Sở đã cam kết rút ngắn 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bình quân là 1,5 ngày, giảm 50% theo quy định (trước đây đã cắt giảm 30% thời gian theo quy định).

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính của sở được công bố và đăng tải trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (dichvucong.laocai.gov.vn), Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của sở và được cập nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; trang bị cho doanh nhân những kiến thức cần thiết về kinh doanh, về pháp luật và trách nhiệm xã hội… từng bước tiếp cận chuẩn mực pháp luật quốc tế trong đào tạo quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về những đóng góp của các doanh nghiệp vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương?

Ông Nguyễn Trọng Hòa: Những năm gần đây, doanh nghiệp trong tỉnh không ngừng lớn mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng(số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong giai đoạn 2011 – 2021 tăng bình quân 10% đến 12%/năm), đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đóng góp của khu vực doanh nghiệp (kinh tế tư nhân) chiếm tỷ trọng trung bình khoảng 28% GRDP của tỉnh, là khu vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 3 khu vực ngoài nhà nước (tư nhân, tập thể, cá thể).

Đóng góp trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục tăng về tỷ trọng, từ 15,8% năm 2011 lên 42,7% năm 2019. Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp đang hoạt động tăng từ 42.260 lao động (năm 2011) lên gần 80.000 lao động (năm 2020), bình quân tăng 9%/năm; tiền lương bình quân trong doanh nghiệp nhà nước ước đạt 8.890.000 đồng/người/tháng, doanh nghiệp dân doanh 6.200.000 đồng/người/tháng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 6.000.000 đồng/người/tháng, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và giải quyết các vấn đề an sinh – xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Nhiều doanh nghiệp đã tích cực tham gia công tác xã hội, chương trình xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng…

Phóng viên: Vậy, tỉnh cần những giải pháp nào để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có thêm kiến thức về khởi sự kinh doanh, quản trị, nâng cao năng lực doanh nghiệp, thưa ông?

Ông Nguyễn Trọng Hòa: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cho đối tượng là hộ kinh doanh đang có ý tưởng chuyển sang thành lập doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đang có mong muốn thành lập doanh nghiệp. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng và các lớp đào tạo, tập huấn về chuyển đối số cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nhân trẻ của tỉnh… tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới do Trung ương và tỉnh ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; cung cấp thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các chuyên đề trọng tâm; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…
Phóng viên: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

Viết Vinh