LCĐT – Theo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh Lào Cai, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân trên 10%/năm và GRDP bình quân đầu người đạt 126 triệu đồng/năm.

 

Tùng Lâm – Ngọc Luyến