LCĐT – Chiều 11/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị phổ biến và triển khai thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành tỉnh Lào Cai (DDCI Lào Cai) với sự tham dự của các đại biểu đại diện các sở, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI – District & Department Competitiveness Index) là một chỉ số tổng hợp sử dụng để đánh giá các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư. DDCI là chỉ số tổng hợp vì được cấu thành nên bởi các chỉ số thành phần, kết quả từng chỉ số thành phần là căn cứ tính toán điểm số DDCI. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành được xây dựng nhằm đo lường chất lượng, quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền cấp huyện và sở, ngành, những cấp chính quyền có quan hệ trực tiếp với các cơ sở kinh tế trên địa bàn như hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư.

DDCI cấp huyện gồm 10 chỉ số thành phần và 84 chỉ tiêu. DDCI cấp sở, ngành gồm 5 chỉ số thành phần và 29 chỉ tiêu. Các chỉ số thành phần và chỉ tiêu này thể hiện các lĩnh vực quản lý điều hành kinh tế và liên quan trực tiếp tới các cơ sở sản xuất kinh doanh và môi trường kinh doanh tại tỉnh.

Bộ khung chỉ số DDCI Lào Cai là nền tảng để tiến hành các bước điều tra, khảo sát, phân tích và công bố chất lượng quản lý, điều hành của các huyện, thành phố và các sở, ngành của tỉnh Lào Cai. Qua đó thúc đẩy nhận thức và hành động của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý, điều hành nhằm hỗ trợ tốt nhất các thành phần kinh tế phát triển, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh của tỉnh Lào Cai.

MẠNH DŨNG