LCĐT – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường vừa ký  ban hành Quyết định 723/QĐ-UBND ngày 4/3/2021 thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Tổ hỗ trợ doanh nghiệp do đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; Tổ phó gồm 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Hoàng Quốc Khánh và Nguyễn Trọng Hài. Thành viên gồm thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế, Cục Hải quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ nhận được hỗ trợ tối đa, kịp thời từ phía chính quyền tỉnh Lào Cai.

Tổ hỗ trợ doanh nghiệp có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển và đóng góp cho địa phương; hỗ trợ tối đa, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp; trực tiếp giải quyết và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; rà soát, sửa đổi các quy định để khắc phục sự chồng chéo, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp; thúc đẩy đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuẩn bị các điều kiện thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển Lào Cai. Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai là cơ quan Thường trực Tổ hỗ trợ doanh nghiệp, là đầu mối tổng hợp thông tin, đôn đốc thực hiện, tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Được biết, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh Lào Cai đã và đang có nhiều cách làm sáng tạo thể hiện rõ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, toàn diện ngay từ năm 2021 và cho cả giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, quan điểm phân cấp, sáng tạo và chủ trương lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển được đặc biệt nhấn mạnh.

Cao Bá Quý