Laocaitv.vn – Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 3 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch trên 1.200 ha. Với hàng loạt những cơ chế chính sách, ưu đãi thu hút đầu tư, tỉnh đang kêu gọi đầu tư các dự án công nghiệp chế biến sâu vào các khu công nghiệp.

Theo quy hoạch chung của tỉnh, Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải có diện tích 85 ha, Khu công nghiệp Đông Phố Mới 100 ha, nằm trong Khu Kinh tế cửa khẩu, được bố trí dự án gia công, chế biến, đóng gói hàng hóa xuất – nhập khẩu, các dự án dịch vụ thương mại kho hàng, bến bãi, dự án logistics… đáp ứng nhu cầu trung chuyển hàng hóa, phục vụ hoạt động thương mại, xuất – nhập khẩu tại các cửa khẩu. Riêng Khu công nghiệp Tằng Loỏng có diện tích 1.100 ha, nằm ngoài Khu Kinh tế cửa khẩu, thuộc huyện Bảo Thắng là khu công nghiệp nặng, với các dự án sản xuất công nghiệp như tuyển khoáng, luyện kim, sản xuất hóa chất, phân bón…

Khu công nghiệp Đông Phố Mới có diện tích 100 ha, dành bố trí cho các loại hình công nghiệp như lắp ráp điện tử, sản xuất các mặt hàng tiêu dùng…

Về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, các doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp nằm trong phạm vi khu kinh tế được hưởng các chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước và thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng hiện có khoảng 140 ha đất chưa bố trí nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện dự án; dự kiến kêu gọi đầu tư các dự án chế biến sâu từ các sản phẩm của khu công nghiệp, dự án chế biến, lắp ráp linh kiện điện tử, dự án sản xuất vật liệu xây dựng… Khu công nghiệp Đông Phố Mới còn khoảng 7 ha, dự kiến kêu gọi các dự án đầu tư sản xuất hàng may mặc, đồ gia dụng, sản xuất linh kiện điện tử, chế biến, đóng gói hàng nông sản xuất khẩu…

Tại các khu công nghiệp hiện thu hút được 135 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 25.000 tỷ đồng, trong đó có 125 dự án đã đi vào hoạt động, 3 dự án đang xây dựng, 7 dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2015 – 2019 đạt trên 15%/năm, tạo việc làm cho 6.800 lao động, mức lương trung bình 6 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Thanh Sơn – Xuân Anh