Tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục phần nào khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2020.
Các doanh nghiệp chờ làm thủ tục thông quan tại của khẩu đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai). Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Theo ông Đỗ Trường Giang – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, tình hình khó khăn tiếp tục kéo sang quý II do các đơn hàng xuất khẩu sang nước ngoài đã được phía đối tác thông báo giãn cách hoặc hủy do những quốc gia này cũng đang bế quan, tỏa cảng để tập trung phòng chống dịch COVID-19. Do vậy, sản phẩm công nghiệp khai thác và sản xuất sẽ chủ yếu bán trong nội địa, khó xuất khẩu.
Để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát, đánh giá tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp; đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất.

Tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan thường xuyên quan tâm, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục pháp lý, khắc phục tồn tại của dự án về lập hồ sơ quy hoạch chi tiết, giải ngân vốn đầu tư, hoàn thiện xây dựng cơ bản, sử dụng đất đai đúng mục đích, đảm bảo sản xuất với bảo vệ môi trường,…
Đồng thời, tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc về lao động cho các doanh nghiệp có sử dụng chuyên gia người nước ngoài; tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp quản lý lao động nhất là các lao động đến từ vùng dịch, hoặc di chuyển qua vùng dịch; hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt lao động, chuyên gia nước ngoài.
Doanh nghiệp được hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp đã được giao đầu tư. Cơ quan chức năng chủ động đề xuất các dự án mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất công nghiệp hoạt động; tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, đa dạng hóa thị trường xuất – nhập khẩu và tìm thị trường mới; nghiên cứu, tìm hiểu và tranh thủ cơ hội của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia.
Cùng đó, các ngành chức năng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính để các đơn vị sản xuất, chủ đầu tư sớm triển khai bước đầu tư, sản xuất, tiêu thụ; đề xuất giải pháp và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai trong thời gian có dịch COVID-19.
Ông Đỗ Trường Giang – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết, dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến sản xuất công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp trong quý I đạt 6.975,6 tỷ đồng, bằng 19,3% so với kế hoạch và bằng 101,5% so với cùng kỳ 2019; trong đó, công nghiệp khai thác chỉ đạt 428,9 tỷ đồng, bằng 11,7% so với kế hoạch và bằng 60,5% so với cùng kỳ 2019.

Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 5.678,8 tỷ đồng, bằng 22,9% so với kế hoạch và tăng 10,6% so với cùng kỳ 2019. Công nghiệp điện, nước đạt 871 tỷ đồng, bằng 11% so với kế hoạch và bằng 84% so với cùng kỳ 2019.
Đến hết quý I, lượng hàng công nghiệp tồn kho của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn khá lớn; đáng chú ý như quặng sắt 125 ngàn tấn, phôi thép 265 ngàn tấn, gạch xây dựng 17 triệu viên, Mahetits 32 ngàn tấn…/.