Laocaitv.vn – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định phê duyệt Báo cáo bổ sung, hoàn thiện phương pháp luận Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai (DDCI Lào Cai năm 2020).

DDCI Lào Cai được chính thức công bố bổ sung, hoàn thiện từ ngày 7/9/2020.

Theo đó, DDCI Lào Cai tập hợp các đánh giá về cảm nhận của các cơ sở sản xuất kinh doanh, cụ thể là các hộ kinh doanh, các tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp về công tác điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền cấp huyện, các các sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương một cách hệ thống. Thông qua kết quả xếp hạng, các đơn vị, địa phương sẽ có những đánh giá, điều chỉnh thích hợp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh thuộc lĩnh vực, địa phương. Mục tiêu cuối cùng của DDCI là mang lại lợi ích cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, minh bạch hơn cho các chủ cơ sở sản xuất, tăng niềm tin vào hệ thống chính quyền và tăng động lực phát triển kinh tế cho Lào Cai.

Mẫu phiếu khảo sát đánh giá cấp huyện của DDCI Lào Cai năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh Lào Cai giao làm đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích và công bố chỉ số DDCI Lào Cai năm 2020.

Cao Bá Quý