LCĐT – “Hiệu quả của công tác an ninh trật tự, đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn” là chỉ số mới bổ sung trong DDCI cấp huyện năm 2020.

Thực tế, trong bộ chỉ số năm 2019, một số chỉ tiêu về an ninh trật tự, an toàn kinh doanh đã được lồng ghép vào bộ câu hỏi. Tuy nhiên, để làm nổi bật, nhấn mạnh vai trò của an ninh, an toàn trong sản xuất, kinh doanh, theo nhu cầu quan tâm của địa phương, năm 2020, DDCI tách riêng thành một chỉ số thành phần với hệ thống các chỉ tiêu được bổ sung.

Những năm qua, tình hình an ninh trật tự, đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn của Lào Cai chịu tác động từ nhiều mặt của tình hình chung, đặc biệt, khi Lào Cai là tỉnh vùng cao, có biên giới, cửa khẩu. Tình hình thiên tai, dịch bệnh tiếp tục gây những trở ngại, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh an ninh truyền thống, các hình thức an ninh phi truyền thống như sự xuất hiện của tội phạm internet, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn… có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các hộ kinh doanh. Vì vậy, tạo dựng niềm tin kinh doanh tốt và môi trường an toàn để phát triển là nhu cầu thiết yếu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Năm 2020, tại Lào Cai, tình hình an ninh với các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương tương đối ổn đinh, điểm số trung bình cho chỉ số thành phần này đạt 8,3 điểm, xếp thứ 2 sau chỉ số “Chi phí không chính thức”. Chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh không quá lo ngại về các tình huống bạo động, cực đoan, tội phạm trên địa bàn.

Biểu đồ điểm số chỉ số thành phần “Hiệu quả của công tác an ninh trật tự, đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn”:

Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020.

Phân tích sâu từng chỉ tiêu, hiệu quả an ninh trật tự và an toàn kinh doanh vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện ở mỗi địa phương. Chỉ tiêu “tích cực hiệu quả trong việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại huyện trong các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự” đạt 8,27 điểm (thuộc nhóm tốt). Trên 90% các cơ sở sản xuất, kinh doanh đồng ý và tin tưởng vào môi trường kinh doanh an toàn, yên ổn.

Khi được hỏi về sự tồn tại của “Hiện tượng tội phạm quấy nhiễu cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương”, hầu hết các địa phương nhận định rằng hiện tượng tội phạm quấy nhiễu đã giảm bớt. Song, vẫn tồn tại một số trường hợp (chiếm tỷ trọng nhỏ), gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh ở Bắc Hà, Bảo Thắng, thành phố Lào Cai và Sa Pa.

Biểu đồ tỷ lệ ý kiến nhận định Hiện tượng tội phạm quấy nhiễu cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương hoàn toàn không tồn tại:

 Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020.

Nhìn chung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tương đối hài lòng về tình hình an ninh trật tự và an toàn trong kinh doanh tại địa phương. Đánh giá chung cho chỉ tiêu này, điểm số trung bình đạt 8,35 điểm, thuộc nhóm tốt.

Vân Thảo