Laocaitv.vn – Từ năm 2015 đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư vào Lào Cai đạt con số gần 1.400 tỷ đồng, trong đó 618 tỷ đồng là nguồn vốn của 6 dự án FDI được cấp mới, 7 dự án cũ được điều chỉnh tăng vốn 750 tỷ đồng.

Tính đến nay, Lào Cai có 21 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 541 triệu USD. Trong đó, có 11 dự án của Trung Quốc, 3 dự án của Singapore, 3 dự án của Hàn Quốc, những dự án còn lại là FDI của các cá nhân, tổ chức đến từ Đan Mạch, Na Uy, Anh, Mỹ. Các dự án FDI chủ yếu tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như: Công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp…

Việc triển khai thu hút đầu tư các dự án góp phần quan trọng cho động lực tăng trưởng và phát triển của tỉnh, đưa tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 – 2019 đạt gần 130.000 tỷ đồng, tăng 20%/năm.

 

 Các dự án FDI ở Lào Cai chủ yếu tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như công nghiệp, du lịch… (Ảnh minh họa)

Tỉnh đã triển khai tốt chính sách đầu tư để đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, các dự án đầu tư được tỉnh Lào Cai cho phép hưởng các ưu đãi cao nhất theo quy định hiện hành, nhất là các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất – nhập khẩu, tiền thuế đất, nước, tạo nền tảng ban đầu quan trọng, giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp nhằm triển khai các hạng mục dự án quan trọng.

Lào Cai cũng đã quy hoạch chi tiết các lĩnh vực ngành, địa phương về danh mục đầu tư dự án FDI của tỉnh; đồng thời, tăng cường truyền thông, cung cấp thông tin để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận với thông tin về các lĩnh vực ưu tiên.

Trung Kiên