LCĐT – Theo Quyết định phê duyệt Báo cáo bổ sung, hoàn thiện phương pháp luận Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai (DDCI Lào Cai) của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành, DDCI Lào Cai 2020 sẽ mở rộng đánh giá thêm 6 sở, ngành; các chỉ tiêu của chỉ số thành phần cốt lõi cũng sẽ có nhiều thay đổi so với DDCI 2019.

Mẫu phiếu khảo sát DDCI Lào Cai 2020.

Cụ thể, chỉ số thành phần của DDCI cấp huyện gồm 11 chỉ số thành phần cốt lõi và 3 chỉ số thành phần mở rộng. Các chỉ số thành phần và chỉ tiêu này thể hiện các lĩnh vực quản lý, điều hành kinh tế và liên quan trực tiếp tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh và môi trường kinh doanh tại tỉnh. Bao gồm: Chi phí gia nhập thị trường; Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh; Hiệu quả trong cấp phép và thanh tra, kiểm tra; Hiệu quả thủ tục thuế; Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện; Hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình; Minh bạch thông tin và đối xử công bằng; Hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và bộ phận một cửa; Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh; Chi phí không chính thức; Hiệu quả của công tác an ninh trật tự đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn; Ứng dụng công nghệ thông tin (Chính phủ điện tử); Chi phí thời gian, thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công; Phát triển bền vững và bao trùm.

Chỉ số thành phần và chỉ tiêu của DDCI cấp sở, ban, ngành sẽ có 6 chỉ số thành phần cốt lõi và 3 chỉ số thành phần mở rộng. Các chỉ số thành phần và chỉ tiêu này thể hiện các lĩnh vực quản lý, điều hành kinh tế và liên quan trực tiếp tới các doanh nghiệp, HTX và môi trường kinh doanh tại tỉnh. Bao gồm: Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch; Chất lượng dịch vụ công; Minh bạch thông tin đối xử công bằng; Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo; Chi phí không chính thức; Hỗ trợ kinh doanh và doanh nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin (Chính phủ điện tử); Chi phí thời gian, thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công; Phát triển bền vững và bao trùm.

Với quan điểm sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá với tất cả các đơn vị phát sinh dịch vụ công, DDCI Lào Cai 2020 sẽ tiến hành khảo sát đánh giá và xếp hạng đối với 21 cơ quan cấp tỉnh, tăng 6 đơn vị so với DDCI 2019.

DDCI Lào Cai tập hợp các đánh giá về cảm nhận của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cụ thể là các hộ kinh doanh, các tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp về công tác điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền cấp huyện, các sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương một cách hệ thống. Thông qua kết quả xếp hạng, các đơn vị, địa phương sẽ có những đánh giá, điều chỉnh thích hợp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh thuộc lĩnh vực, địa phương. Mục tiêu cuối cùng của DDCI là mang lại lợi ích cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, minh bạch hơn cho các chủ cơ sở sản xuất, tăng niềm tin vào hệ thống chính quyền và tăng động lực phát triển kinh tế cho Lào Cai. Năm 2020, chỉ số DDCI sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

MẠNH DŨNG