LCĐT – Thời gian qua, cùng với thực hiện tốt công tác quản lý thuế, khai thác hiệu quả nguồn thu, chống thất thu, Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và triển khai ứng dụng công nghệ 4.0 vào các hoạt động nghiệp vụ. Về vấn đề này, phóng viên Báo Lào Cai đã có cuộc phỏng vấn bà Dương Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

 

Sản xuất, kinh doanh phát triển góp phần tăng thu ngân sách địa phương.

Phóng viên: Xin bà cho biết những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính thuế và việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của đơn vị thời gian qua?

Bà Dương Thị Thu Hằng: Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tinh giản bộ máy theo yêu cầu của ngành. Đến nay, cơ bản các TTHC về thuế của doanh nghiệp đã được thực hiện phương thức điện tử, với 176/304 TTHC được cung cấp trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4, có 100% doanh nghiệp tham gia khai thuế điện tử; phối hợp với 15 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với tổng số doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử đạt 99,2%; tỷ lệ chứng từ nộp điện tử/chứng từ nộp ngân sách nhà nước đạt 135,35%; tỷ lệ tiền nộp ngân sách nhà nước qua hình thức điện tử đạt 116,59%. Bên cạnh đó, công tác hoàn thuế điện tử cũng được Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh thực hiện, đến nay, 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được giải quyết hoàn thuế bằng phương thức điện tử.

Để đảm bảo triển khai thành công Nghị định 119 ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Cục thuế tỉnh đã triển khai mở rộng hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Tính đến ngày 30/6/2020, có 536 doanh nghiệp thông báo sử dụng hóa đơn điện tử. Việc đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, việc sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Hỗ trợ, đồng hành với người nộp thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng
của ngành thuế Lào Cai.

Phóng viên: Thưa bà, những sáng kiến, cải tiến nào trong cải cách TTHC đã được ứng dụng vào thực tế và phát huy hiệu quả?

Bà Dương Thị Thu Hằng: Những năm qua, Cục Thuế tỉnh đã có một số sáng kiến được ứng dụng vào thực tế, phát huy hiệu quả và đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý thuế và cải cách TTHC thuế.

Ví dụ như việc triển khai vận hành chạy thử ứng dụng quản lý công văn bằng phương thức điện tử (taxoffice), nhật ký công việc online với mục đích xem văn bản, duyệt văn bản, điều hành công việc từ xa bằng phương thức điện tử, ngoài ra giúp ban lãnh đạo nắm được tiến độ giải quyết công việc hằng ngày. Đây cũng là một trong những tiêu chí để Cục Thuế tỉnh đánh giá chất lượng hoàn thành công việc của công chức thuế.

Đối với công tác tuyên truyền và hỗ trợ, ngoài những kênh tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế theo quy định thì từ năm 2010, Cục Thuế tỉnh đã duy trì hệ thống nhắn tin SMS tới doanh nghiệp. Hiện nay, đơn vị có hơn 2.000 số điện thoại của kế toán, giám đốc doanh nghiệp, khi có chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung, có hội nghị tập huấn… sẽ thông báo tới doanh nghiệp. Hằng năm, ngành thuế thực hiện gần 30.000 tin nhắn đến kế toán, giám đốc doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh phối hợp với nhà cung cấp tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập về thủ tục đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử…

Các giải pháp, sáng kiến trên đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, giúp truyền đạt thông tin đến người nộp thuế một cách tập trung và nhanh nhất, trọng tâm là cung cấp thông tin về văn bản pháp quy, thông báo tập huấn, thông báo nợ thuế… đến số điện thoại của từng kế toán, giám đốc doanh nghiệp, qua đó giúp ngành thuế tiết kiệm được thời gian, chi phí in ấn khi gửi giấy mời, công văn cho người nộp thuế.

Phóng viên: Việc cải cách hành chính thuế đã có tác động thế nào tới thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong những năm qua, thưa bà?

Bà Dương Thị Thu Hằng: Việc đẩy mạnh cải cách hành chính thuế và sắp xếp tinh gọn bộ máy đã thực hiện theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra. Đến nay, Cục Thuế tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các phòng, chi cục thuế và các đội thuế đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế. Hiện Cục Thuế tỉnh có 12 phòng, 7 chi cục thuế; 35 đội thuế thuộc chi cục thuế các huyện, thị xã, khu vực (giảm 2 chi cục thuế và 7 đội thuế).

Đáng chú ý, từ khi được hợp nhất đến nay, 2 chi cục thuế khu vực đã hoạt động ổn định, không gây xáo trộn về tổ chức, bộ máy, không làm ảnh hưởng đến quá trình giao dịch của người nộp thuế với cơ quan thuế, đặc biệt là không ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Trong những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể, ảnh hưởng giảm thu ngân sách ở khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuộc lĩnh vực kinh doanh lữ hành, du lịch, lưu trú, giảm thu phí, lệ phí. Vì vậy, số thu nhà nước đạt 2.442 tỷ đồng, bằng 42% dự toán Trung ương giao, bằng 32,7% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiệm vụ thu ngân sách thời gian tới còn nhiều thách thức, toàn ngành sẽ nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất có thể.

Phóng viên: Cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn!

 

VIẾT VINH (THỰC HIỆN)