LCĐT- Năm 2020 là chặng cuối trong giai đoạn thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020: Xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ngành thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại và nộp thuế, công khai, niêm yết mức thuế theo hướng đơn giản, giảm thời gian và chi phí cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Song hành với các giải pháp trên, hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thuận lợi, minh bạch, công bằng, trong việc nộp thuế cũng là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng chỉ số DDCI.

Mặc dù vậy, cải cách hiệu quả của thủ tục thuế tại các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng hóa phương thức nộp thuế. Theo kết quả khảo sát năm 2020, hiệu quả của thủ tục thuế tại các địa phương xếp vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng các chỉ số thành phần.

Điểm số chỉ số thành phần “Hiệu quả thủ tục thuế”

Tại các địa phương, hiệu quả về thủ tục thuế đã được cải thiện. Thời gian, số lần đi lại để nộp thuế giảm dần, cơ bản đạt được mong muốn của chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó, Bát Xát, Si Ma Cai và thành phố Lào Cai là 3 địa phương tăng điểm số về chỉ tiêu này. Điểm nghẽn của thủ tục thuế tại hầu hết các địa phương là ứng dụng công nghệ thông tin trong nộp thuế chưa được đẩy mạnh, chưa có phương pháp để thúc đẩy người nộp thuế sử dụng các phương thức đa dạng, minh bạch hơn trong nộp thuế. Ở chiều ngược lại, huyện Bắc Hà, Bảo Thắng và thị xã Sa Pa là những địa phương đã tích cực đẩy mạnh trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình nộp thuế của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Phân tích theo chỉ tiêu thành phần, “Thời gian tìm hiểu về thông tin, quy định về thủ tục thuế”, “Thời gian hoàn thành hồ sơ, giấy tờ thủ tục thuế”, “Số lần đi lại để hoàn thành thủ tục thuế” là những chỉ tiêu các cơ sở sản xuất, kinh doanh tương đối hài lòng ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố. Mặc dù vậy, vẫn còn những vấn đề cần cải thiện. Cụ thể, về thời gian tìm hiểu thông tin, các hộ kinh doanh tại Văn Bàn, Mường Khương, Bảo Yên mất nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về thông tin, quy định về thủ tục thuế năm 2020 so với năm trước đó. Trong khi Bảo Thắng, Si Ma Cai được các hộ kinh doanh đánh giá thời gian tìm hiểu thông tin đã được rút ngắn. Thời gian hoàn thành giấy tờ, hồ sơ tại Si Ma Cai và thành phố Lào Cai cũng ghi nhận những điểm tích cực. Các hộ kinh doanh không mất quá nhiều thời gian đi lại để hoàn thành hồ sơ thuế.

Vân Thảo