Đây là khẳng định của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh về quan điểm nhìn nhận công tác CCHC tại Hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC tỉnh Lào Cai năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; triển khai xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh và Chỉ số CCHC áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh năm 2022, do Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Lào Cai tổ chức.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tại các đầu cầu trực tuyến.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt về công tác CCHC của tỉnh. Qua đó, đã góp phần từng bước nâng cao hiệu quả CCHC, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội trong năm. Đến thời điểm hiện nay, tổng số thủ tục hành chính 3 cấp tỉnh, huyện, xã là 1.972 thủ tục hành chính (TTHC). Đã thực hiện phê duyệt danh mục 929 TTHC cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương. Cả năm đã có 50.000 lượt hồ sơ thực hiện cắt giảm thời gian, tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp được khoảng 60 tỷ đồng.

Đã thực hiện tích hợp 1.374/1.761 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 78%. Tỷ lệ cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh là 1.761 dịch vụ/1.972 TTHC, đạt 89%.

anh tin bai

Đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo kết quả tỉnh Lào Cai đánh giá bộ chỉ số theo Quyết định số 766/QĐ-TTG ngày 23/6/2022 phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử đến ngày 12/12/2022, theo Biểu tổng hợp 5 Chỉ số trên cả nước, tỉnh Lào Cai đứng thứ 7, với tổng số điểm đạt 60,776/100 điểm. Cụ thể đánh giá chung đối với tỉnh Lào Cai là: Nhóm “Công khai, minh bạch” đạt 10,1/18 điểm (điểm trung bình cả nước 5,6/18 điểm); Nhóm “Tiến độ, kết quả giải quyết” đạt 17,2/20 điểm (điểm trung bình cả nước 17,4/20 điểm); Nhóm “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến” đạt tổng 22 điểm. Dịch vụ công trực tuyến đạt 7,4/12 điểm (điểm trung bình cả nước 3,5/12 điểm). Thanh toán trực tuyến đạt 2,8/10 điểm (điểm trung bình cả nước 2,7/10 điểm); Nhóm “Mức độ hài lòng” đạt 16,3/18 điểm (điểm trung bình cả nước đạt 16,6/18 điểm); Nhóm “Số hóa hồ sơ” đạt 6,9/22 điểm (điểm trung bình cả nước đạt 6,1/22 điểm). Trong đó, về chứng thực điện tử 100% các đơn vị cấp huyện, xã đã thực hiện.

anh tin bai

Trung tá Trần Viết Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo biểu tổng hợp tình hình thực hiện các nhóm chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công đến ngày 12/12/2022 thì kết quả tổng hợp chung xếp hạng theo điểm kỳ báo cáo UBND huyện Bát Xát là đơn vị đứng đầu trong các huyện, thị xã, thành phố với 63,73 điểm. Thành phố Lào Cai là đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng, với 53,07 điểm.

anh tin bai

Các đại biểu nghe lãnh đạo thành phố nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện CCHC tại thành phố bị xếp hạng thấp nhất trong 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã giành thời gian tập trung thảo luận về các nguyên nhân tiếp nhận, xử lý các hồ sơ TTHC bị chậm, muộn và các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các đơn vị, địa phương bị xếp hạng thấp; tăng cường công tác kiểm tra, giá sát, đánh giá tình hình, chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông;…

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Phải coi cải cách hành chính là nguồn lực phát triển, thước đo cho việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành quyết tâm, quyết liệt, thường xuyên, liên tục trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCCH. Đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

anh tin bai

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cải cách hành chính phải gắn với hoạt động chuyển đổi số, tạo sự đồng bộ, đồng hành từ công tác chỉ đạo điều hành đến hạ tầng. Tăng cường tinh thần đồng hành giữa các cấp tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố cùng gánh vác, chia sẻ những khó khăn với cấp dưới. Tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo điều hành từ trên xuống dưới. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh cần tiếp tục có sự đồng hành trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác CCHC. Đặc biệt là các nội dung chưa tốt, còn nhiều hạn chế để các đơn vị có giải pháp khắc phục. Đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng để Nhân dân hiểu, nắm được các quy trình thực hiện thủ tục hành chính và tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ hành chính công của tỉnh. Đồng thời, về phía Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cần cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan tuyên truyền Báo Lào Cai, Đài Phát Thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh để được tuyên truyền kịp thời.

Các cơ quan, đơn vị chuyên ngành cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm Igate, Ioffice của tỉnh theo hướng kết hợp và có sự kết nối cổng dịch vụ công quốc gia; Quy hoạch về dữ liệu, mạng chuyên dùng; Duy trì Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp,…

Tham mưu, triển khai các chủ trương biện pháp duy trì, cải thiện chỉ số và nâng cao chỉ số CCHC (ParIndex) của tỉnh năm 2023; Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS). Quyết tâm phấn đấu nằm trong top 10 trong bảng xếp hạng bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo quyết định số 766 của Thủ tướng Chính phủ. Trước ngày 15/1 tất cả các hồ sơ đã phát sinh TTHC phải nộp về bộ phận 1 cửa; hoàn thiện công bố quyết định THCH trong quy II;

Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thể chế, rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy; thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới văn bản phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; đẩy mạnh xây dựng các chính sách, phương án hỗ trợ, thu hút nhà đầu tư, khuyến khích người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Các huyện, thị xã, thành phố quan tâm tới diện mạo khuân viên, hoạt động của bộ phận 1 cửa ở các cấp, đảm bảo sự hài lòng của người dân khi đến làm thủ tục hành chính, đồng thời có cơ chế hỗ trợ cho cán bộ kịp thời.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường cho biết: Hiện nay, việc hồ sơ chậm muộn chủ yếu ở lĩnh vực đất đai. Do đó, việc cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai cần rà soát lại, xem xét cắt giảm thời gian tối đa đối với lĩnh vực này. Đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo quyết tâm tỷ lệ chậm, muộn hồ sơ, thủ tục hành chính của trung tâm dưới 2%.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố Lào Cai cần nỗ lực, quan tâm đẩy mạnh CCHC vì hiện tại thành phố là đơn vị xếp hạng thấp nhất trong 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan cần đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương xếp hạng thấp.

Nguồn: Laocai.gov.vn