Toggle menu

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Huyện và Sở, Ngành (DDCI) đánh giá cảm nhận của các cơ sở SXKD về chất lượng điều hành kinh tế của các cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai

So sánh giữa các cơ quan, địa phương

Chọn Cơ quan, Địa phương:
 • Bảo Yên
 • Sa Pa
 • Tp. Lào Cai
 • Văn Bàn
 • Bảo Thắng
 • Bát Xát
 • Si Ma Cai
 • Mường Khương
 • Bắc Hà
Năm:
Chọn:

So sánh giữa các sở ngành

Chọn Sở, Ngành:
 • BQL Khu Kinh tế
 • PCCC/ CA tỉnh
 • Cục Quản lý Thị trường
 • Sở Tài Chính
 • Ngân Hàng Nhà Nước
 • Tư pháp
 • T.tin ∝ T.thông
 • VH, TT ∝ DL
 • Y tế
 • KH ∝ CN
 • GD ∝ ĐT
 • NT ∝ PTNT
 • Công thương
 • BHXH
 • LĐ-TB ∝ XH
 • Hải quan
 • Thuế
 • TN ∝ MT
 • GTVT-XD
 • KH ∝ ĐT
Năm:
Chọn:

Tin tức

Ấn phẩm