Ddcilaocai.vn – Theo bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành Lào Cai 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đứng đầu với rất nhiều chỉ số thành phần ấn tượng. 

Với 83,74 điểm trên thang điểm 100, Sở NN&PTNT xếp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng DDCI 2019 với 3/5 chỉ số thành phần đạt mức điểm thuộc nhóm “tốt”. Khi được hỏi về mức độ hài lòng với dịch vụ công do các sở, ngành cung cấp, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao Sở NN&PTNT với trên 8 điểm. Ngoài ra, hiệu quả bộ phận một cửa cũng là tiêu chí quan trọng khi đánh giá chất lượng dịch vụ công. Thái độ phục vụ và sự nhiệt tình khi tiếp xúc với doanh nghiệp được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở NN&PTNT, kinh nghiệm quan trọng nhất là lựa chọn con người, thứ 2 là đào tạo và thứ 3 là phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát để làm tốt công tác cung ứng dịch vụ công cũng như giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp và người dân. “Sở đã quán triệt khi có đề nghị của người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nhiệm vụ được giao thì phải cố gắng giải quyết một cách nhanh nhất, không để người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần”, ông Tuấn cho biết thêm.

Để tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của các doanh nghiệp, khu vực kinh tế tập thể và các hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân, từ những hoạch định, chủ trương, định hướng cùng những hỗ trợ cụ thể của tỉnh dành cho các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Lào Cai giai đoạn tới, ngành Nông nghiệp xác định đó chính là nền tảng để ngành tiếp tục thực hiện tốt hơn những dịch vụ công hướng tới cộng đồng doanh nghiệp và các hợp tác xã trong tỉnh. Đó cũng được xác định là giải pháp cốt lõi, trọng tâm nhất để tiếp tục duy trì thứ hạng cạnh tranh DDCI năm 2020.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết thêm: “Dư địa để ngành tiếp tục cải cách còn lớn. Chúng tôi sẽ rà soát các chỉ số cốt lõi của DDCI; tiếp tục triển khai tốt công tác quy hoạch, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước; nâng cao chất lượng dịch vụ công; minh bạch, công khai, đối xử công bằng giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã; hạn chế thấp nhất những chi phí không chính thức để nâng số điểm trong năm 2020″.

Sở NN&PTNT xếp vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng DDCI 2019.

Bắt đầu từ năm 2013, Lào Cai đã tiên phong trong cả nước tiến hành điều tra, khảo sát và đánh giá “Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện DDCI”. Bắt đầu từ năm 2019, việc công bố xếp hạng năng lực cạnh tranh được thực hiện thêm với 15 sở, ngành cấp tỉnh. Vị trí quán quân trong bảng xếp hạng DDCI 2019 của Sở NN&PTNT là động lực để nhiều sở, ngành khác cạnh tranh, nỗ lực.

Việc nâng cao chỉ số DDCI năm 2020 được tỉnh xác định là thước đo đánh giá năng lực điều hành và hoàn thành nhiệm vụ của các ngành và các địa phương. Điều quan trọng nhất là việc tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển ổn định không chỉ cụ thể hóa mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mà còn là giải pháp góp phần quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chung tại Lào Cai.

Thanh Sơn – Xuân Anh – Trần Tuấn