Ngày 29/4/2021, tại tỉnh Lào Cai diễn ra Hội nghị chuyên đề về chỉ số PCI và công bố chỉ số DDCI tỉnh Lào Cai năm 2020. Sự kiện do UBND tỉnh Lào Cai tổ chức với sự hỗ trợ của Dự án “Thúc đẩy Bình đẳng Giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch” (GREAT), với sự tài trợ của Chính phủ Australia. Hội nghị nhằm phân tích, đánh giá kết qủa PCI năm 2020 của tỉnh Lào Cai và định hướng các giải pháp thiệt thực để cải thiện những năm tiếp theo. Công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị xã, thành phố và sở, ban, ngành (DDCI) tỉnh Lào Cai năm 2020 nhằm nâng cao cam kết của lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong việc triển khai kế hoạch hành động cụ thể, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Báo cáo đánh giá chỉ số DDCI Lào Cai năm 2020