LCĐT – Chiều 7/10, UBND huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị sơ kết kế hoạch phát triển kinh tế 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021.

Hội nghị đánh giá, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND huyện Văn Bàn đã có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế – xã hội và đã đạt những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, duy trì tốt đà tăng trưởng kinh tế.

Quang cảnh hội nghị.

Sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ và tăng về diện tích, năng suất, giá trị sản xuất. Vụ đông năm 2020 – 2021, diện tích gieo trồng đạt gần 2.100 ha, giá trị sản xuất đạt 84,3 triệu đồng/ha; năng suất lúa vụ xuân tăng cao, đạt gần 68 tạ/ha, ngô đạt gần 45,5 tạ/ha; lúa vụ hè thu gieo cấy gần 4.100 ha lúa, 2.275 ha ngô; hiện lúa đang bắt đầu thu hoạch, ngô trong giai đoanh trỗ cờ phun râu.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng; tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt gần 1567 tỷ đồng.

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, phát huy hiệu quả đầu tư. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2021 hơn 112 tỷ đồng, đến nay giải ngân đạt 60% kế hoạch.

Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 265,3 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch tỉnh giao, bằng 85% kế hoạch huyện giao và bằng 152% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, thu nội địa do Chi cục Thuế huyện quản lý thu đạt gần 150 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch tỉnh giao và bằng 80% kế hoạch huyện giao.

Nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn đạt trên 936 tỷ đồng và tổng dư nợ gần 1.364 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020.

Các hoạt động văn hoá – xã hội tiếp tục được duy trì phù hợp với công tác phòng chống, dịch Covid-19; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch các loại cây trồng vụ hè thu và triển khai làm đất sản xuất cây trồng vụ đông đảm bảo khung thời vụ; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; tiếp tục huy động và lồng ghép các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021; tập trung cao độ thực hiện đồng bộ các giải pháp để công tác thu ngân sách hoàn thành ở mức cao nhất; tiếp tục tăng cường công tác quản lý trên một số lĩnh vực như đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quan tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, từng bước nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện…

Viết Vinh