Laocaitv.vn – Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp, bắt đầu từ ngày 2/11, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Theo kế hoạch, ngày 14/10, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ khai trương trung tâm.

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thực hiện thu phí, lệ phí nếu có theo quy định; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân… Tại trung tâm sẽ có 24 cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm phục vụ hành chính công chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Theo kế hoạch, ngày 14/10, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ khai trương trung tâm. Thời gian vận hành thử nghiệm các hệ thống kỹ thuật, phần mềm quản lý, quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công là trong vòng 15 ngày bắt đầu từ ngày 15/10 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 2/11.

Trung tâm phục vụ hành chính công nằm tên đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai (nẳm ở vị trí giữa trụ sở khối 6 và trụ sở khối 7)./.

Vinh Quang – Xuân Anh