LCĐT – Theo kết quả xếp hạng DDCI Lào Cai năm 2020, chỉ số thành phần “Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo” không những không tăng mà giảm 0,24 điểm. Tính trung bình chung các sở, ban, ngành, điểm số của chỉ số thành phần này là 7,69. Sở Kế hoạch và Đầu tư (7,92 điểm), Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh (7,9 điểm), Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch (7,86 điểm) thuộc nhóm dẫn đầu, tiệm cận nhóm “tốt”. Với 7,35 điểm, Sở Tư pháp đứng cuối bảng xếp hạng về chỉ số thành phần này.

Điểm số chỉ số thành phần “Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo”. Nguồn: Cục Thống kê Lào Cai và Economica Vietnam, Khảo sát DDCI Lào Cai 2020

Theo kết quả PCI năm gần nhất, khi đánh giá về tiêu chí “Có sáng kiến hay ở cấp tỉnh, nhưng chưa được thực thi tốt ở các sở, ngành”, 77% doanh nghiệp/hợp tác xã đồng ý với nhận định trên. DDCI 2020 mở rộng, phân tích sâu hơn, tìm hiểu về “tính tích cực chủ động của lãnh đạo sở ban ngành trong thực hiện sáng kiến, chương trình cải cách” tại từng sở, ban, ngành trong danh sách đánh giá. Kết quả chỉ ra rằng 8,35% doanh nghiệp/hợp tác xã “hết sức tích cực, chủ động”; 51,06% đánh giá ở mức tương đối. Chỉ tiêu này giảm cả về tỷ trọng và điểm số so với năm 2019. Tỷ trọng này còn thấp với Cục Hải quan, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh và Sở Tư pháp. Tương ứng, điểm số chỉ tiêu về sáng kiến, chương trình cải cách của Cục Hải quan đạt 6,99 điểm, Ban quản lý Khu Kinh tế đạt 6,46 điểm, Sở Tư pháp đạt 6,42 điểm.

Doanh nghiệp/hợp tác xã cũng bày tỏ mong muốn được quan tâm, hỗ trợ giải quyết các khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. 10,33% ý kiến cho rằng các khó khăn, vướng mắc đã được hỗ trợ và giải quyết tốt; 64,61% đánh giá ở mức tương đối; còn lại, các ý kiến đánh giá chưa tích cực hoặc có thực hiện nhưng không nghiêm túc. Rõ ràng, việc hỗ trợ giải quyết các khó khăn đều được các sở, ban, ngành quan tâm và dành nguồn lực nhất định. Tuy nhiên, chất lượng và mức độ quan tâm là khác nhau giữa các sở, ban, ngành. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai với 7,92 điểm là điểm số cao nhất khi xét riêng chỉ tiêu hỗ trợ các khó khăn của đối tượng được đánh giá. Kết quả này cũng tương tự với kết quả khảo sát PCI năm 2019, 73% doanh nghiệp/hợp tác xã cho rằng các vướng mắc được giải quyết kịp thời.

Thúc đẩy đối thoại xã hội, cải thiện năng suất và điều kiện việc làm là những nội dung quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh. DDCI cũng quan tâm đến việc thực hiện đối thoại và chất lượng các cuộc đối thoại, tạo điều kiện bình đẳng, để nữ giới, các đối tượng yếu thế trong xã hội được lắng nghe, phản hồi ý kiến. Đánh giá về việc “tích cực tham gia đối thoại với doanh nghiệp”, cộng đồng doanh nghiệp/hợp tác xã mong muốn được lắng nghe nhiều hơn từ Sở Tư phápCục Hải quan và Ban quản lý Khu Kinh tế. Để giảm thiểu các cú sốc bên ngoài, việc đối thoại, lắng nghe các kiến nghị, khó khăn và giải quyết kịp thời là một biện pháp quan trọng. Chất lượng các cuộc đối thoại được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá trung bình chung là 7,64 điểm. Đáng chú ý, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ mong muốn gia tăng số lượng cuộc đối thoại mà còn bày tỏ nguyện vọng nâng cao chất lượng đối thoại, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị.

Lãnh đạo sở, ban, ngành đang ngày càng tích cực, quan tâm tới dân tộc thiểu số, bình đẳng giới, doanh nhân nữ, khuyến khích doanh nghiệp nữ bình đẳng tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi chính sách, chương trình, quy hoạch, và bình đẳng hưởng lợi từ các chương trình quy hoạch này. Bằng chứng là 98,94% đồng ý với nhận định trên. Điểm số về chỉ tiêu “phát huy và liên tục nâng cao vai trò, tính năng động của lãnh đạo nữ trong quá trình quản lý và điều hành kinh tế trong lĩnh vực quản lý này” đạt 7,85 điểm, cao hơn mức điểm trung bình chung của các chỉ tiêu cùng chỉ số thành phần được đánh giá. Bàn về nhận định lãnh đạo sở, ban, ngành đã tạo điều kiện, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ trong đối thoại chính sách thuộc lĩnh vực quản lý này trong khuôn khổ quy định của pháp luật” thì 99,46% bày tỏ đồng tình.

Tinh thần trách nhiệm người đứng đầu một lần nữa là chỉ tiêu cao điểm nhất khi đánh giá chỉ số thành phần “Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo” từ góc nhìn DDCI sở, ban, ngành. Lãnh đạo các sở, ban, ngành đều phát huy tinh thần trách nhiệm dưới góc nhìn của các doanh nghiệp/hợp tác xã trong mẫu đánh giá. Sự theo đuổi điểm số giữa các sở, ban, ngành về tinh thần trách nhiệm khá cạnh tranh, với sự chênh lệch giữa các sở, ban, ngành liền kề là không đáng kể.

Vân Thảo