Laocaitv.vn – Khắc phục hạn chế, đẩy mạnh giải pháp nâng cao các chỉ số thành phần cải cách hành chính còn thấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo.

Tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục có tần suất thực hiện giao dịch lớn như: Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, xây dựng, đầu tư, tài chính công…Từ đó, thực hiện cắt giảm từ 50% – 70% thời gian giải quyết so với quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong quý III, tỉnh sẽ đưa vào vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi nhất; duy trì chỉ số cải cách tài chính công (hiện tỉnh Lào Cai đang đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố trong nước). Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính đảm bảo liên thông trong chỉ đạo, điều hành; nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu lực, tăng tốc độ xử lý công việc nhằm giảm chi phí hoạt động, thời gian, số lần người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan Nhà nước thực hiện thủ tục hành chính. Tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính.

Lê Liên – Trần Tuấn