Laocaitv.vn – Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra nhiều quyết sách trong phát triển kinh tế. Tăng trưởng luôn duy trì ở mức hai con số, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng đã và đang đưa Lào Cai trở thành điểm sáng ở khu vực miền núi phía Bắc.

Lào Cai đã và đang hướng tới nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa.

Với một địa phương có đến hơn 70% cư dân sinh sống ở khu vực nông thôn thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn qua các nhiệm kỳ đại hội vẫn được xác định là khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nền tảng để xây dựng các ngành kinh tế khác. Chỉ số tổng quan nhất cho thấy điều này là giá trị thu nhập trung bình đã đạt đến 80 triệu đồng/ha, cao gấp 1,6 lần so với năm 2015, vượt đến 6,6% mục tiêu đại hội. Câu chuyện liên kết trong sản xuất đã phát triển rộng khắp, giúp nông dân thay đổi tư duy trong làm nông nghiệp.

5 năm qua, đã có gần 170 dự án được đầu tư vào các khu kinh tế, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

168 dự án đã được đầu tư vào các khu kinh tế, cụm công nghiệp với tổng số vốn đăng ký lên đến hơn 25.000 tỷ đồng để phát triển sản xuất và tạo thêm việc làm ổn định cho lao động địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 36.180 tỷ đồng, vượt 8% so với mục tiêu Đại hội và tăng gấp 2 lần so với năm 2015.

Với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Lào Cai đã tập trung thu hút những nhà đầu tư có năng lực, với các dự án quy mô lớn, tạo sức lan tỏa cho cả nền kinh tế địa phương. Riêng tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, hiện có có 33 dự án đầu tư du lịch và hạ tầng du lịch, thương mại, bất động sản, có ý nghĩa rất lớn trong việc đưa Sa Pa trở thành Khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế và định hình thị xã du lịch Sa Pa.

Tất cả các thành tựu kinh tế của Lào Cai trong nhiệm kỳ qua có được, một phần quan trọng dựa trên kết quả huy động sử dụng các nguồn đầu tư. Tổng nguồn vốn huy động được trong nhiệm kỳ là hơn 170.000 tỷ đồng, đạt 117% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đề ra. Kết quả huy động các nguồn vốn tại Lào Cai có xu hướng tích cực là vốn ngân sách giảm, vốn huy động ngoài ngân sách tăng dần.

Sự chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế trong 5 năm qua được tạo ra từ chủ trương đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, thực hiện kịp thời, sáng tạo, có hiệu quả đường lối của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung vào 3 đột phá chiến lược, được Chính phủ kỳ vọng sẽ là điểm sáng trên bản đồ kinh tế Việt Nam.

Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã góp phần đưa Lào Cai trở thành điểm sáng ở khu vực miền núi phía Bắc.

Xuyên suốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn tới là quan điểm phát triển kinh tế bền vững, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, lấy con người Lào Cai, khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ của con người Lào Cai làm động lực cơ bản nhất của phát triển, phù hợp với bối cảnh nền kinh tế đất nước và thế giới đã bước sang thời đại 4.0.

Ngọc Hà – Thanh Sơn