Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia, Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện hợp phần dự án Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) giai đoạn 2019-2021. Đến nay, báo cáo chỉ số DDCI Lào Cai năm 2019 đã hoàn thành, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt kết quả, làm cơ sở công bố rộng rãi.

Chỉ số DDCI được xây dựng nhằm mục tiêu đánh giá chất lượng điều hành, hỗ trợ sản xuất kinh doanh của các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố thông qua cảm nhận của cộng đồng các cơ sở sản xuất kinh doanh (gồm 1.400 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể được tiến hành điều tra, khảo sát). Kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số DDCI năm 2019 là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp cho các cơ quan, địa phương định vị được “điểm mạnh, điểm yếu” của mình. Đồng thời, cũng là cơ sở giúp lãnh đạo tỉnh xác định các điểm nghẽn trong công tác chỉ đạo điều hành, qua đó tập trung giải quyết các nút thắt về thể chế, tổ chức cũng như công tác cán bộ kịp thời và hiệu quả; góp phần tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy chất lượng điều hành kinh tế và tạo động lực đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh Lào Cai trong thời gian tới.

Kết quả đánh giá xếp loại chỉ số DDCI các sở, ngành năm 2019 cụ thể như sau:

Điểm số DDCI cấp sở ngành năm 2019

Với thang điểm tối đa 100, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số DDCI sở, ngành năm 2019 với 83,74 điểm; đứng thứ 2 là Sở Kế hoạch và Đầu tư (81,12 điểm). Chênh lệch giữa sở xếp vị trí cao nhất và vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng là 5,96 điểm. Chỉ số DDCI sở ngành cũng quan tâm đến chỉ số thành phần “Phát triển bền vững và bao trùm” và  “chính phủ điện tử”. Hai chỉ số thành phần mở rộng kể trên tại các sở, ngành đều được đánh giá ở mức “Tốt” hơn so với các địa phương.

Điểm số và vị trí trong bảng xếp hạng DDCI sở, ngành góp phần khẳng định thêm nhận định của chung của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm vừa qua. Theo đó, phần lớn các sở, ngành đều có những nỗ lực cải thiện nhất định trong việc tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp dựa trên quy định của luật pháp. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp kì vọng những cải thiện này ở mức độ cao hơn.

Kết quả đánh giá xếp loại chỉ số DDCI cấp huyện năm 2019 như sau:

Điểm số DDCI cấp huyện năm 2019

Với thang điểm tối đa là 100 điểm, huyện Văn Bàn đứng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng, thuộc nhóm “Rất Tốt” về năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh (91,2 điểm). Huyện Si Ma Cai với 80,7 điểm, thuộc nhóm điều hành “Tốt” ở vị trí thứ hai. Chênh lệch điểm số giữa huyện, thị xã, thành phố cao nhất và thấp nhất là 16,4 điểm.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian tới chỉ số DDCI hàng năm của Lào Cai sẽ được thể chế hóa, nâng tầm ở mức độ cao hơn. Theo đó, trong năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh phương pháp luận, bộ công cụ chỉ số DDCI theo hướng nghiên cứu, bổ sung thêm một số cơ quan liên quan trong danh sách được khảo sát, đánh giá; đồng thời, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ xây dựng phương án bổ sung kết quả đánh giá chỉ số DDCI vào tiêu chí phân xếp loại hàng năm của cấp ủy, chính quyền các sở, ngành, địa phương.