LCĐT – Thời gian qua, UBND huyện Bắc Hà tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nổi bật là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ cấp huyện tới xã, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Theo thống kê của Văn phòng UBND huyện Bắc Hà, trong năm 2020, bộ phận một cửa cấp huyện đã tiếp nhận 685 hồ sơ, thủ tục, trong đó 95,7% hồ sơ, thủ tục đã được giải quyết đúng và trước thời hạn. Còn tại cấp xã, tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng và trước thời hạn là 98,9%. Ông Lương Mạnh Hà, Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Hà cho biết: Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Bắc Hà, trong đó công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đều được giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến cấp xã đã triển khai hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bộ phận một của huyện Bắc Hà chuyển về trụ sở Bưu điện huyện từ tháng 5/2019

Không chỉ xã Bảo Nhai, mà các xã, thị trấn trong huyện đều thực hiện tốt việc cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ Bộ thủ tục hành chính theo quy định của UBND tỉnh tại bộ phận một cửa, gồm 198 thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền cấp huyện và 134 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền cấp xã. Theo kết quả giám sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước tại bộ phận một cửa cho thấy, mọi thủ tục hành chính đều được bộ phận một cửa giải quyết đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và thời gian quy định, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.Tại bộ phận một cửa xã Bảo Nhai, các thủ tục hành chính, hồ sơ, trình tự, thời gian giải quyết, lệ phí, lịch phân công cán bộ, công chức trực đều được niêm yết công khai để người dân và tổ chức đến làm việc nắm rõ. Việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ở đây được thực hiện nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi và đi lại của người dân. Anh Lương Văn Chiến ở thôn Bảo Nhai (xã Bảo Nhai) cho biết: Hôm nay, tôi đến UBND xã xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Tại đây, tôi được cán bộ xã tận tình hướng dẫn và rất hài lòng về việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Hiện nay, phòng làm việc của các bộ phận một cửa đều được bố trí ở vị trí thuận lợi và được đầu tư đầy đủ trang – thiết bị phục vụ công việc, như máy vi tính kết nối internet sử dụng các phần mềm chuyên dùng, máy in, điện thoại, bàn ghế, sổ sách, nơi ngồi chờ của người dân… Để đảm bảo không gian làm việc, thuận tiện cho người dân đi lại, từ tháng 5/2019, bộ phận một cửa của UBND huyện Bắc Hà đã chuyển về địa điểm mới tại Bưu điện huyện. Nhờ đó, người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính dễ dàng, nhanh hơn, đồng thời tạo thuận lợi cho dịch vụ bưu chính công ích (trả hồ sơ qua đường bưu điện).

Để bộ phận một cửa ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động, UBND huyện Bắc Hà đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và đơn vị liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác của bộ phận một cửa; quy định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức nếu để sai, chậm trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, đồng thời tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa nhằm nâng cao nghiệp vụ, tinh thần, trách nhiệm trong việc xử lý các tình huống khi công dân tới làm thủ tục hành chính.

Thời gian tới, huyện Bắc Hà tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng số lượng hồ sơ phát sinh để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường tuyên truyền, phổ biến dưới nhiều hình thức trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo thuận lợi và cắt giảm chi phí, công đi lại cho các tổ chức, cá nhân…

Thi Khanh