LCĐT – Trong hai ngày (1- 2/10), Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thống kê, Bưu điện tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho 54 điều tra viên chỉ số DDCI 2020.

Chuyên gia của Economica Việt Nam trao đổi một số điểm mới của DDCI Lào Cai 2020
Tại lớp tập huấn, các điều tra viên được các chuyên gia của Economica Việt Nam (đơn vị tư vấn) giới thiệu về bộ chỉ số năng lực cạnh tranh huyện, sở, ban, ngành (DDCI Lào Cai), những điểm mới bổ sung, hoàn thiện theo Quyết định 2990/QĐ-UBND ngày 7/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai; Hướng dẫn về công cụ nhập liệu và những thay đổi, sử dụng khảo sát online, cách thức sử dụng mẫu phiếu điều tra, phương pháp thu thập thống kê được tiến hành năm 2020…Chuyên gia của Economica Việt Nam trao đổi một số điểm mới của DDCI Lào Cai 2020

Các điều tra viên thực hành thu thập thông tin doanh nghiệp.

Các chuyên gia Economica Việt Nam nhấn mạnh để Chỉ số DDCI phát huy giá trị, góp phần nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, tạo sự cạnh tranh, thi đua cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư thì việc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phải chính xác, khách quan.

Theo kế hoạch, hoạt động điều tra khảo sát Chỉ số DDCI Lào Cai sẽ được tiến hành trong tháng 11 và 12/2020. Bảng xếp hạng chỉ số này sẽ được công bố vào cuối năm 2020.

Đây là năm thứ hai tỉnh Lào Cai triển khai DDCI, trên cơ sở Bộ chỉ số DDCI Lào Cai hiện có, năm 2020 sẽ mở rộng thêm đánh giá một số sở ban ngành có tác động, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, HTX và cơ sở SXKD, tạo thành một bộ chỉ số DDCI hoàn chỉnh, đồng bộ đem lại những tác động thay đổi lớn cho môi trường kinh doanh của tỉnh.

MẠNH DŨNG