LCĐT – Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong tại Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, triển khai kế hoạch giai đoạn 2021- 2030 và giải pháp cải thiện các chỉ số PAR  INDEX, PAPI, PCI tỉnh Lào Cai năm 2020 được tổ chức chiều 25/6.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Ngay sau khi Chính phủ có Nghị quyết về Chương trình tổng thể cải cách hành chính  nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 27, tiếp đó là Đề án số 19 về  cải cách hành chính.

Trong gần 10 năm qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh Lào Cai đạt nhiều kết quả ấn tượng. Đối với cải cách thể chế, đến nay, tỉnh đã xây dựng và ban hành được hệ thống các cơ chế, chính sách về các lĩnh vực Nhà nước quản lý thuộc thẩm quyền của địa phương, qua đó góp phần quan trọng vào công tác quản lý, điều hành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong phát biểu tại Hội nghị

Về cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Lào Cai đã chuẩn hóa, công khai, minh bạch toàn bộ 2.018 thủ tục hành chính (cấp tỉnh 1.856 thủ tục); dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được đẩy mạnh; công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được quan tâm, trong đó, UBND tỉnh đã chủ động cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. Từ năm 2016 đến nay đã có trên 135.000 lượt hồ sơ được cắt giảm, ước tính tiết kiệm chi phí 70 tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Về công tác tổ chức, bộ máy, tỉnh tích cực rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Đến nay, tỉnh đã giảm được 2 sở, ngành cấp tỉnh, giảm 2 chi cục và giảm 112 phòng,  ban chuyên môn thuộc sở, ngành và cơ quan tương đương; giảm 9 phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Đơn vị sự nghiệp giảm 10 đơn vị thuộc UBND tỉnh, 67 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành; giảm 266 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh, chỉ số PAPI của tỉnh Lào Cai năm 2019 đạt 45,06 điểm, xếp thứ 3 vùng Tây Bắc và xếp thứ 13 cả nước; chỉ số PAR INDEX (cải cách hành chính cấp tỉnh) của Lào Cai trong năm 2019 đạt 82,82 điểm (tăng 4,38 điểm so với năm trước đó), xếp thứ 15 cả nước, tăng 6 bậc so với năm 2018. Năm 2019, chỉ số PCI của Lào Cai đạt 65,56 điểm, đứng thứ 25, xếp tốp khá toàn quốc.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Năm 2020 và những năm tiếp theo, các cấp, ngành của tỉnh cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính; về các chỉ số đánh giá, phấn đấu để năm 2020 tỉnh Lào Cai đứng trong top 10 tỉnh, thành phố và dẫn đầu vùng Tây Bắc về các chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI. Để hiện thực hóa, các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước phải thay đổi từ quan liêu, mệnh lệnh sang tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động. Cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền cần nhận thức và thể hiện rõ vai trò là “công bộc”, tận tụy phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, sách nhiễu, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong công tác cải cách hành chính, coi đây nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá của tỉnh trong giai đoạn tới. Cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt 6 nội dung công tác, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính. Cùng với đó, đổi mới, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách về mọi lĩnh vực quản lý Nhà nước. Đồng thời, cắt giảm mạnh thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa các bước, các khâu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính. Công tác cán bộ là khâu then chốt và đột phá trong công tác cải cách hành chính, trong đó cần nêu cao tình thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tại Hội nghị, có 10 tập thể và 22 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích trong thực hiện cải cách hành chính.

Cao Cường