Nhiều kết quả quan trọng

LCĐT – Trong 10 năm thực hiện cải cách hành chính, huyện Bát Xát đã tập trung cải cách tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Huyện rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn cho phù hợp thực tế. Giai đoạn 2011 – 2016, huyện sáp nhập 27 trường học xuống 12 trường và năm 2017, tiếp tục thành lập 4 trường học trên cơ sở giải thể 8 trường. Đến năm 2018, huyện sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Thanh thiếu nhi huyện với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lãnh đạo UBND thị trấn Bát Xát trao đổi công việc với cán bộ bộ phận một cửa.

Trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), về nội dung này, Bát Xát có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC nhằm tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Điểm nổi bật là huyện cắt giảm 30% thời gian giải quyết dịch vụ hành chính công, thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Niêm yết công khai 315 TTHC cấp huyện và 150 thủ tục cấp xã tại bộ phận một cửa để người dân thuận tiện trong việc tra cứu. Tỷ lệ giải quyết TTHC của cá nhân và tổ chức đúng hạn rất cao, đạt 99,35% với 19.639 hồ sơ trong suốt 10 năm qua. Chính quyền các cấp của huyện Bát Xát cũng thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các quy định về TTHC để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, thuận lợi nhất cho người dân.

Về cải cách thể chế, đã thực hiện hiệu quả việc xây dựng, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã ban hành theo quy trình, trình tự, thể thức theo quy định của pháp luật. Trong cải cách tài chính công, 61 đơn vị được giao quyền tự chủ và cơ chế này đã tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị phát huy tính sáng tạo trong sắp xếp tổ chức, bộ máy gọn nhẹ, phát huy vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm tập thể. Trong thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và cấp xã đã kết nối internet băng thông rộng, tất cả đều áp dụng hệ thống quản lý điều hành văn bản điện tử, tích hợp chữ ký số với 15 danh mục văn bản được áp dụng mà không phải gửi bản giấy.

Hệ thống cơ quan hành chính từ huyện tới cơ sở thông suốt, vững mạnh, hiện đại, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động, điều hành. Trong nhiều năm, huyện Bát Xát luôn nằm trong nhóm 3 đơn vị cấp huyện dẫn đầu về cải cách hành chính và có 2 năm đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của tỉnh.

Đa dạng hóa giải pháp

Chúng tôi đến bộ phận một cửa của thị trấn Bát Xát một ngày cuối tháng 9. Hằng năm, đây là đơn vị có lượng TTHC cần giải quyết lớn. Trong 1 ngày làm việc, anh Trần Hải Đăng phải tiếp công dân và xử lý hơn 50 thủ tục hành chính, có những ngày cao điểm lên đến cả trăm thủ tục. Anh Đăng cho biết: Khối lượng công việc cần xử lý đồ sộ như vậy nhưng với việc thao tác trên các hệ thống quản lý văn bản VNPT-ioffice, phần mềm tư pháp, hộ tịch điện tử nên nhiệm vụ của tôi vẫn luôn hoàn thành.

Cán bộ bộ phận một cửa thị trấn Bát Xát trao đổi thông tin một số thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bát Xát, ông Dương Văn Ngọc cho biết: Trong 9 tháng năm 2020, thị trấn đã tiếp nhận hơn 6.000 thủ tục nhưng không để thủ tục nào chậm, muộn.

Năm 2010, cơ chế một cửa liên thông bắt đầu được triển khai, ngay sau đó, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bát Xát đã hoàn thiện hệ thống này để tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết các TTHC từ yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đến nay, tất cả TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền đều được công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện và ở bộ phận một cửa của các xã, thị trấn, có bố trí máy tính màn hình lớn để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tra cứu. Mới đây, huyện Bát Xát còn đầu tư hơn 4 tỷ đồng cải tạo cơ sở vật chất, bộ phận một cửa và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử, đồng bộ hóa hạ tầng công nghệ, phần mềm quản lý từ huyện đến cơ sở, đảm bảo khai thác, chia sẻ dữ liệu dùng chung.

Cải cách hành chính tại huyện Bát Xát không còn là khẩu hiệu chung chung mà đã được các phòng, ban chuyên môn và các xã đẩy mạnh triển khai theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả; người dân được xác định là trọng tâm phục vụ trong cải cách nền hành chính… Huyện Bát Xát đã có một số mô hình sáng kiến kinh nghiệm về cải cách hành chính, trong đó có việc triển khai nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan hành chính Bát Xát năm 2013; giải pháp tinh gọn bộ máy ngành giáo dục năm 2016; giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý cán bộ năm 2016; một số giải pháp về thực thi công vụ, văn hóa công sở… Các mô hình, sáng kiến được nghiên cứu, đúc kết từ quá trình thực hiện cải cách hành chính và đặc biệt là qua quá trình giải quyết TTHC với người dân, doanh nghiệp, từ đó khắc phục những bất cập, hạn chế và hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân.

Ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Bát Xát cho biết: Cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và cũng là cách để huyện đánh giá năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, đạo đức công vụ. Dựa trên hiệu quả công tác, địa phương kiên quyết xử lý kỷ luật, luân chuyển công tác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu…

(Nguồn: Theo Báo Lào Cai)