VNHN – Xác định công tác truyền thông chính sách BHYT có vai trò quan trọng, trong những năm qua, BHXH tỉnh Lào Cai luôn chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa nhân văn chính sách BHYT, giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 97,54% dân số toàn tỉnh, hướng tới xây dựng BHYT toàn dân một cách bền vững.

https://baohiemxahoi.gov.vn:4545/pic/02-BHYT/Lao-cai-mot-cua_20200805015439PM.jpg

Hướng dẫn đóng nộp BHYT tại bộ phận một cửa của BHXH tỉnh Lào Cai

Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới, điều kiện kinh tế của người dân không đồng đều, gây khó khăn trong việc phát triển và duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT theo chỉ tiêu của Chính phủ giao. Để khắc phục tình trạng trên, BHXH tỉnh Lào Cai đã tích cực phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Những thông tin về chính sách BHYT liên tục được phổ biến tới người dân thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, BHXH tỉnh cũng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai đến các xã, phường, thị trấn, đào tạo và mở rộng các đại lý thu ở cơ sở. Hiện, Lào Cai có 49 đại lý thu với 243 điểm thu và 291 nhân viên đại lý tại các xã, phường, thị trấn; hệ thống đại lý thu của Hội Nông dân, Bưu điện tỉnh phủ rộng nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận mua BHYT hộ gia đình một cách thuận lợi nhất.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Lào Cai cũng tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với ngành y tế đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định BHYT, tổng hợp, phân tích số liệu chi KCB BHYT, kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng các quy định về BHYT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra… chống các hành vi lạm dụng và trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Kết quả là, đến nay, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 715.348 người, đạt 97,54% bao phủ BHYT so với dân số, tăng 7.918 thẻ so với cùng kỳ 2019. Từ năm 2016 đến nay, BHXH tỉnh đã thực hiện giám định cho 4.748.989 lượt khám, chữa bệnh BHYT với số tiền chi là 2.484.696 triệu đồng, vừa đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, vừa đảm bảo không vượt dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT được giao hàng năm.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh Lào Cai, chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2020 và các năm tiếp theo của tỉnh Lào Cai là duy trì ở mức 99%. Để đạt được mục tiêu đề ra, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh công tác truyền thông về ý nghĩa nhân văn chính sách BHYT tới người dân để đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn, trong đó, chú trọng tăng cường tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp chính sách BHYT tới người dân đang sinh sống tại các khu dân cư, từ đó, mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHYT. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Lưu Trang (nguồn và ảnh baohiemxahoi.gov.vn)