LCĐT – Sáng 10/6, UBND huyện Bắc Hà tổ chức họp, bàn giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) và chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo đánh giá của huyện, 5 năm qua, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cấp huyện của huyện đã từng bước được cải thiện, có nhiều năm liên tục nằm trong top khá của tỉnh. Năm 2019 huyện Bắc Hà đứng thứ 4/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh với 7,94 điểm, xếp loại khá. Tuy nhiên, năm 2020 chỉ số DDCI của huyện Bắc Hà đã tụt xuống vị trí cuối.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và tìm giải pháp tháo gỡ để nâng cao chất lượng từng chỉ số thành phần. Bắc Hà cũng đưa ra giải pháp khắc phục tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế, xã hội… Theo đó, huyện sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt duy trì những chỉ số thành phần đã đạt được và phấn đấu cải thiện thứ hạng trong năm 2021. Cụ thể, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút sự tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế trên địa bàn; tập trung cải cách hành chính, điều chỉnh, thay đổi, ban hành mới những cơ chế, chính sách cần thiết và phù hợp, thống nhất đồng bộ nhằm cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Phấn đấu tăng điểm của các chỉ số thành phần từ 0,2 đến 1,45 điểm.

Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể với từng chỉ số thành phần được phân công để có cơ sở kiểm tra kết quả thực hiện. Đẩy mạnh triển khai kế hoạch tới các xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa thành nhiệm vụ để thực hiện.

Về cải thiện, nâng cao chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan quản lý Nhà nước, Bắc Hà hướng tới nâng cao chỉ số SIPAS trong lĩnh vực chứng thực, đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký kinh doanh, chứng nhận quyền sử dụng đất… Xác định nhiệm vụ cải thiện, nâng cao được thực hiện thường xuyên liên tục, đánh giá đúng thực trạng để đem lại hiệu quả với 4 chỉ số nội dung chính gồm: Tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, công chức trực tiếp giải quyết công việc và kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công.

Đức Nguyễn